Marzec 2021 r. Ewangelizacja w domu

Luty 2021 r. Przymierze we wspólnocie

Styczeń 2021 r. Przymierze małżeńskie

Grudzień 2020 r. Wielbi dusza moja Pana!

Listopa 2020 r. Jeden Bóg, jedna wiara, jeden chrzest