Aktualne nagrania umieszczane są w bieżących wydarzeniach i rozsyłane mailowo.

Październik 2021 r.

Plan spotkania w październiku


Maj 2021 r. Majówka dla Rodzin


Marzec 2021 r. Ewangelizacja w domu


Luty 2021 r. Przymierze we wspólnocie


Styczeń 2021 r. Przymierze małżeńskie


Grudzień 2020 r. Wielbi dusza moja Pana!

Listopa 2020 r. Jeden Bóg, jedna wiara, jeden chrzest