Rekolekcje ,,Oto ja, poślij mnie” – Kanie Helenowskie (8-10 listopada 2013)

01. Wprowadzene do rekolekcji

02. Co to jest OIKOS

03. Lista mojego OIKOS

04. Jutrznia – Słowo

05. Eucharystia – homilia

06. Proces ewangelizacji – Sieć

07. Modlitwa w procesie ewangelizacji

08. Dlaczego mamy służyć i czym jest służba

09. Jak służyć

10. Dzielenie się swoją wiarą

11. Dynamika w grupkach – sytuacje trudne

12. Jak przygotować świadectwo

13. Wątpliwości, przeszkody i objaśnienia

14. Nieszpory – Zawierzenie

15. Jutrznia – Pamiętaj na Jezusa

16. Eucharystia – homilia

17. Wspólnota zdolna do ewangelizacji

 

„Z radością służmy Panu!” Kanie Helenowskie 1-3.03.2013

Konferencja pierwsza. O służbie. Ks. Roman

Konferencja druga. Jak budować posługę? Robert

Konferencja druga. Dopowiedzenie. Małgosia

Konferencja trzecia. Czym jest uwielbienie? Małgosia

Konferencja czwarta. Walka duchowa. Gabrysia

Homilia z soboty. Ks. Roman

Homilia z niedzieli. Ks. Roman

 

Rekolekcje kerygmatyczne „Kochaj i rób, co chcesz!” Kanie Helenowskie 9-11.11.2012

[09.11.2012] Konferencja pierwsza. Bóg jest miłością.

[10.11.2012] Jutrznia. Czyńcie wszystko bez szemrań (Flp 2, 14n)

[10.11.2012] Konferencja druga. O grzechu i pokusie (Rdz 3, 1-24)

[10.11.2012] Konferencja trzecia. Bóg ma plan Zbawienia dla człowieka (1J 4, 16)

[10.11.2012] Konferencja czwarta. Wiara i nawrócenie. (Ap 3, 20)

[10.11.2012] Homilia. Pieniądze. Dziadostwo a ubóstwo oraz historia pielgrzyma

[10.11.2012] Nieszpory. Jak czytać i żyć Słowem Bożym (2 P 1, 19-21)

[11.11.2012] Jutrznia. Rodzimy się na nowo – przyoblekamy nową szatę (2 Tm 2 8.11-13)

[11.11.2012] Konferencja piąta. Duch Święty i Kościół (Dz 2, 42-47)

[11.11.2012] Homilia. Bogu mamy oddać wszystko, to znaczy uznać, że Bóg jest Panem naszego życia

 

Szkoła modlitwy – Kanie Helenowskie 6-8.12.2008 (ks. Roman)

[5.12.2008] Panie naucz nas modlić się.

[5.12.2008] Życie modlitwy.

[5-6.12.2008] Formy życia modlitwy – słowna, rozmyślanie, kontemplacja.

[6.12.2008] Modlitwa prośby, przebłagania, dziękczynienia, adoracji, uwielbienia i ofiarowania.

[6.12.2008] Modlitwa słuchania.

[6.12.2008] Homila.

[6-7.12.2008] Walka modliwy.

[7.12.2008] Homilia – Głos wołający na pustyni.

[7.12.2008] Duch Święty w naszej modliwie.