Nagrania z rekolekcji dla animatorów – Szkoła Animatora, które odbyły się w dniach 4-6 listopad 2022 r. w Kaniach Helenowskich.

1. 4 11 piątek g 20 Wprowadzenie do rekolekcji – Pragnienia J. Paziewski

2. Konferencja – 5.11.  sobota Marek – Tożsamość   (konferencja na dysku google ze względu na rozmiar pliku)

3. 5 11 sobota Homilia ks. Roman

4. 5 11 sobota Bóg mówi – Małgorzata

5. 5 11 sobota Usłyszeć i zrozumieć głos Pana

6. Konferencja – 5.11 sobota – Acedia – Elżbieta   (konferencja na dysku google ze względu na rozmiar pliku)

7. 6 11 niedziela Jutrznia ks. Roman

8. 6 11 niedziela Homilia ks. Roman