9 kwietnia – konferencja ks. Andrzeaj Grefkowicza o charyzmatach i modlitwa.

Copyright © 2018 Woda Życia. Wszelkie prawa zastrzeżone