29 czewrca 2021 r. Zawsze się radujcie!

 1Tes 5, 15-22
Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was napominają. Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością! Między sobą zachowujcie pokój! Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi! Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe, zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich! Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.

Plan spotkania

Wersja audio


18 maja 2021 r. Trwali jednomyślnie na modlitwie

 Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, [brat] Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.

Plan spotkania


11 maja 2021 r. Dopełnijcie mojej radości

 Maj to miesiąc Maryi i Ducha Świętego. Maryja jest oblubienicą Ducha Świętego i naszą Matką. Z Ducha Świętego poczęła Dziecko, które otrzymało imię Jezus. Maryja jest obdarowana wszystkimi charyzmatami, a my Jej dzieci chcemy, aby Duch Święty zstąpił na nas i obdarzył nas charyzmatami, które posłużą w misji ewangelizacyjnej naszej wspólnoty.

Plan spotkania


4 maja 2021 r. Pokój mój daję wam

 To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!

Plan spotkania


27 kwietnia 2021 r. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy – weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».

Plan spotkania


20 kwietnia 2021 r. To jest moje przykazanie

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Plan spotkania


13 kwietnia 2021 r. Jednego ci brakuje

Dziś Słowo ukazuje nam człowieka, który nie zadawala się przykazaniami, chce czegoś więcej.
Jezus mówi – „Jednego Ci brakuje – sprzedaj wszystko co masz, rozdaj ubogim i pójdź za Mną”.

Plan spotkania


6 kwietnia 2021 r. Dążcie do tego, co w górze

Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Plan spotkania

30 marca 2021 r. Chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa

Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.

Plan spotkania


16 marca 2021 r. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei

Program spotkania


9 marca 2021 r. Weź udział w trudach i przeciwnościach

2 Tm 1, 6-12 Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię, której głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony. Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne cierpienie, ale za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu uwierzyłem, i pewien jestem, że mocen jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia.

Tekst konferencji i plan spotkania

 

 


Luty 2021. Bądźcie naśladowcami Boga

Ef 5, 1-7 Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu. O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie. O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec – to jest bałwochwalca – nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te [grzechy] nadchodzi gniew Boży na buntowników. Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego!

Tekst konferencji i plan spotkania

 


Styczeń 2021 r. Jesteście światłością w Panu

Plan spotkania

 


Grudzień 2020 r. Chrystus przez wiarę niech zamieszka w twoim sercu

Chrzest w Duchu Świętym – zanurzenie w Ducha Świętego sprawia we mnie nową jakość. Rozbudza się jakość wewnętrznego człowieka – jego duchowość. „Niech Chrystus przez wiarę zamieszka w naszych sercach.” To znaczy rozpoczyna się relacja bliskości, przyjaźni z Jezusem, który usadawia się w naszym życiu na stałe. On ma być na pierwszym pośród różnych spraw i wartości takich jak relacje z ludźmi, więzi, przyjaźnie, ale też takie jak praca, pieniądze, rozrywki, różne pasje. Jezus – tak mówimy – jest na tronie.

Wersja tekstowa konferencji i plan spotkania

Nagranie audio konferencji


Listopad 2020 r. Jeden Bóg, jedna wiara, jeden chrzest

Jesteśmy powołani przez Jezusa. To On nas wybrał – dlatego jesteśmy w tej wspólnocie, tak jak powołał Szymona, Andrzeja, Jana, Mateusza, Tomasza, Bartłomieja… tak powołał ciebie. Powołanie jest zaproszeniem do przyjaźni z Jezusem. On nazywa nas przyjaciółmi, jest naszym przyjacielem. Jezus – Przyjaciel. On nadaje nowy charakter naszemu życiu. Tak było z apostołami i tak jest teraz. Ten charakter to nowość życia w Duchu Świętym. On zapowiedział przyjście Ducha Świętego i powiedział do uczniów – Weźmijcie Ducha Świętego. Nie przyjmijcie, ale weźmijcie. Gdy Duch Święty zstąpi na was będziecie moimi świadkami. I my jesteśmy świadkami Jezusa wszędzie – w domu, w pracy, na uczelni czy w szkole, wszędzie, w różnych miejscach i to jest misja.

Tekst konferencji i plan spotkania domowego

 


Październik 2020 r. Życie w Duchu Świętym

Człowiek duchowy to człowiek, który na tron swojego życia zaprosił Jezusa. Jezus jest jego Panem. Jest oddany i poddany Duchowi Świętemu. Żyje w świecie – realizuje cele życiowe, rodzinne, zawodowe ale czyni to na chwałę Boga i jest świadkiem Jezusa tam gdzie jest, w swoim środowisku, w swoim Oikos. Doświadcza wolności serca i jest zdolny do miłości z całym rozmachem.

Nagranie konferencji

Tekst konferencji i plan spotkania

https://www.facebook.com/xromantrzcinski/videos/3373846202661577/[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]