Pliki do pobrania

Statut Wody Życia (2021)

Materiały na spotkania domowe

Schemat spotkania po domach

Modlitwa za oikos i w intencji ewangelizacji

Śpiewnik na spotkania domowe

Śpiewnik Wody Życia (duży)

Modlitwa za wspólnotę Woda Życia i codzienna modlitwa do Ducha Świętego

Metoda komórek ewangelizacyjnych

Kurs liderów – Podręcznik ewangelizacji komórek parafialnych

O metodzie komórek – artykuł Izabeli Stokłosy (Collectanea Theologica 82(2012) nr 3)

Świadectwo o wspólnocie

Konspekt

 

Modlitwy, medytacje

Modlitwy

Hymn do Ducha Świętego – „Veni Creator Spiritus”

Modlitwa za wspólnotę Woda Życia i codzienna modlitwa do Ducha Świętego

Modlitwa zawierzenia Bogu Ojcu

Modlitwa do Ducha Świętego, którą od dzieciństwa, codziennie odmawiał Jan Paweł II

Modlitwa zawierzenia – Ruch Czystych Serc

 

Nauczanie Kościoła

Nauczanie Benedykta XVI

Porta Fidei (2011) – List apostolski ogłaszający Rok Wiary.

Verbum Domini (2010) – Adhortacja o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła.

Caritas in veritate (2009) – Encyklika o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie.

Spe salvi (2007) – Encyklika o nadziei chrześcijańskiej.

Deus caritas est (2005) – Encyklika o miłości chrześcijańskiej.

Kościół o ewangelizacji

Instrumentum laboris (2012) – materiał na XIII Synod o Nowej Ewangelizacji.

Lineamenta (2011) – problematyka stojąca przed XIII Synodem o Nowej Ewangelizacji.

Redemptoris missio (1990) – Encyklika Jana Pawła II O stałej aktualności posłania misyjnego

Christifideles laici (1988) – Adhortacja Jana Pawła II O powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie

Evangelii nuntiandi (1975) – Adhortacja Pawła VI O ewangelizacji w świecie współczesnym

Ad gentes divinitus (1965) – Dokument Soboru Watykańskiego II. Dekret o misyjnej działaności Kościoła.

Apostolicam Actuositatem (1965) – Dokument Soboru Watykańskiego II. Dekret o apostolstwie świeckich.